Chọn tập 1/30

Tập 1

224557 lượt xem

Tập 2

40513 lượt xem

Tập 3

34777 lượt xem

Tập 4

35081 lượt xem

Tập 5

33759 lượt xem

Tập 6

30109 lượt xem

Tập 7

28214 lượt xem

Tập 8

27927 lượt xem

Tập 9

26460 lượt xem

Tập 10

30623 lượt xem

Tập 11

27104 lượt xem

Tập 12

26274 lượt xem

Tập 13

22182 lượt xem

Tập 14

21454 lượt xem

Tập 15

21448 lượt xem

Tập 16

20978 lượt xem

Tập 17

20961 lượt xem

Tập 18

22458 lượt xem

Tập 19

21200 lượt xem

Tập 20

22125 lượt xem

Tập 21

20039 lượt xem

Tập 22

18803 lượt xem

Tập 23

17859 lượt xem

Tập 24

19247 lượt xem

Tập 25

21173 lượt xem

Tập 26

18808 lượt xem

Tập 27

18068 lượt xem

Tập 28

22178 lượt xem

Tập 29

31756 lượt xem

Tập 30

51415 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng