Chọn tập 1/30

Tập 1

6230 lượt xem

Tập 2

943 lượt xem

Tập 3

657 lượt xem

Tập 4

585 lượt xem

Tập 5

585 lượt xem

Tập 6

530 lượt xem

Tập 7

441 lượt xem

Tập 8

434 lượt xem

Tập 9

408 lượt xem

Tập 10

417 lượt xem

Tập 11

426 lượt xem

Tập 12

362 lượt xem

Tập 13

358 lượt xem

Tập 14

373 lượt xem

Tập 15

352 lượt xem

Tập 16

319 lượt xem

Tập 17

332 lượt xem

Tập 18

293 lượt xem

Tập 19

266 lượt xem

Tập 20

296 lượt xem

Tập 21

293 lượt xem

Tập 22

234 lượt xem

Tập 23

261 lượt xem

Tập 24

218 lượt xem

Tập 25

257 lượt xem

Tập 26

217 lượt xem

Tập 27

205 lượt xem

Tập 28

227 lượt xem

Tập 29

351 lượt xem

Tập 30

608 lượt xem

Bích Huyết Kiếm - Sword Stained with Royal Blood - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bích Huyết Kiếm lấy bối cảnh vào thời nhà Minh, lúc đất nước đang rơi vào cảnh khốn khó, gian thần l... Mở rộng