Chạm

Chia sẻ

Trailer

X

Tóm tắt:

Ngay khi bắt đầu, phim hấp dẫn người xem bởi không khí nhộn nhịp sống động tại một cửa hàng nail tên... Mở rộng