Chọn tập 1/50

Tập 1

591582 lượt xem

Tập 2

92102 lượt xem

Tập 3

49872 lượt xem

Tập 4

37549 lượt xem

Tập 5

37122 lượt xem

Tập 6

45569 lượt xem

Tập 7

41799 lượt xem

Tập 8

41894 lượt xem

Tập 9

37819 lượt xem

Tập 10

39600 lượt xem

Tập 11

38221 lượt xem

Tập 12

36460 lượt xem

Tập 13

31317 lượt xem

Tập 14

30817 lượt xem

Tập 15

34472 lượt xem

Tập 16

34541 lượt xem

Tập 17

46360 lượt xem

Tập 18

30542 lượt xem

Tập 19

28075 lượt xem

Tập 20

29464 lượt xem

Tập 21

27598 lượt xem

Tập 22

30525 lượt xem

Tập 23

37580 lượt xem

Tập 24

28237 lượt xem

Tập 25

27789 lượt xem

Tập 26

29656 lượt xem

Tập 27

27633 lượt xem

Tập 28

35324 lượt xem

Tập 29

27916 lượt xem

Tập 30

25954 lượt xem

Tập 31

28800 lượt xem

Tập 32

26609 lượt xem

Tập 33

25378 lượt xem

Tập 34

30755 lượt xem

Tập 36

29450 lượt xem

Tập 35

22274 lượt xem

Tập 37

31949 lượt xem

Tập 38

26119 lượt xem

Tập 39

30249 lượt xem

Tập 40

32887 lượt xem

Tập 41

27282 lượt xem

Tập 42

25685 lượt xem

Tập 43

26894 lượt xem

Tập 44

26639 lượt xem

Tập 45

26239 lượt xem

Tập 46

26867 lượt xem

Tập 47

31358 lượt xem

Tập 48

33650 lượt xem

Tập 49

44395 lượt xem

Tập 50

87322 lượt xem

Cổ Kiếm Kỳ Đàm - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Đệ tử của Tử Dận là Bách Lý Đồ Tô trong người có mang một luồng sát khí thần bí, phải nhờ tới Phần ... Mở rộng