Chọn tập 1/35

Tập 1

146778 lượt xem

Tập 2

23554 lượt xem

Tập 3

17797 lượt xem

Tập 4

18914 lượt xem

Tập 5

15997 lượt xem

Tập 6

13770 lượt xem

Tập 7

14072 lượt xem

Tập 8

12797 lượt xem

Tập 9

11851 lượt xem

Tập 10

12537 lượt xem

Tập 11

12086 lượt xem

Tập 12

11904 lượt xem

Tập 13

10471 lượt xem

Tập 14

9927 lượt xem

Tập 15

10336 lượt xem

Tập 16

10173 lượt xem

Tập 17

10382 lượt xem

Tập 18

10667 lượt xem

Tập 19

10047 lượt xem

Tập 20

10691 lượt xem

Tập 21

9741 lượt xem

Tập 22

9137 lượt xem

Tập 23

8813 lượt xem

Tập 24

9061 lượt xem

Tập 25

9701 lượt xem

Tập 26

9708 lượt xem

Tập 27

8755 lượt xem

Tập 28

9812 lượt xem

Tập 29

8322 lượt xem

Tập 30

9907 lượt xem

Tập 31

9465 lượt xem

Tập 32

9802 lượt xem

Tập 33

9406 lượt xem

Tập 34

10786 lượt xem

Tập 35

23071 lượt xem

Cung Tỏa Tâm Ngọc - Palace: The Locked Heart Jade - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lạc Tình Xuyên, người kế thừa tiệm đồ cổ, trong ngày đính hôn vì đuổi theo bức họa mỹ nhân nhà Thanh... Mở rộng