Chọn tập 1/46

Tập 1

43992 lượt xem

Tập 2

1113 lượt xem

Tập 3

824 lượt xem

Tập 4

622 lượt xem

Tập 5

585 lượt xem

Tập 6

527 lượt xem

Tập 7

450 lượt xem

Tập 8

415 lượt xem

Tập 9

390 lượt xem

Tập 10

419 lượt xem

Tập 11

383 lượt xem

Tập 12

363 lượt xem

Tập 13

391 lượt xem

Tập 14

353 lượt xem

Tập 15

333 lượt xem

Tập 16

366 lượt xem

Tập 17

344 lượt xem

Tập 18

315 lượt xem

Tập 19

309 lượt xem

Tập 20

340 lượt xem

Tập 21

308 lượt xem

Tập 22

354 lượt xem

Tập 23

319 lượt xem

Tập 24

300 lượt xem

Tập 25

298 lượt xem

Tập 26

278 lượt xem

Tập 27

262 lượt xem

Tập 28

292 lượt xem

Tập 29

307 lượt xem

Tập 30

300 lượt xem

Tập 31

258 lượt xem

Tập 32

255 lượt xem

Tập 33

286 lượt xem

Tập 34

276 lượt xem

Tập 35

285 lượt xem

Tập 36

257 lượt xem

Tập 37

250 lượt xem

Tập 38

271 lượt xem

Tập 39

273 lượt xem

Tập 40

304 lượt xem

Tập 41

270 lượt xem

Tập 42

276 lượt xem

Tập 43

269 lượt xem

Tập 44

302 lượt xem

Tập 45

371 lượt xem

Tập 46

816 lượt xem

Hậu Cung - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Xoay quanh câu chuyện cuộc đời của cung nữ Xuân Hoa dưới triều Minh Hiến Tông, Quyền lực Vương phi k... Mở rộng