Chọn tập 1/50

Tập 1

46749 lượt xem

Tập 2

5458 lượt xem

Tập 3

3610 lượt xem

Tập 4

2958 lượt xem

Tập 5

2432 lượt xem

Tập 6

2329 lượt xem

Tập 7

1873 lượt xem

Tập 8

1700 lượt xem

Tập 9

1571 lượt xem

Tập 10

1582 lượt xem

Tập 11

1391 lượt xem

Tập 12

1405 lượt xem

Tập 13

1443 lượt xem

Tập 14

1367 lượt xem

Tập 15

1385 lượt xem

Tập 16

1369 lượt xem

Tập 17

1363 lượt xem

Tập 18

1348 lượt xem

Tập 19

1265 lượt xem

Tập 20

1290 lượt xem

Tập 21

1152 lượt xem

Tập 22

1025 lượt xem

Tập 23

1056 lượt xem

Tập 24

1048 lượt xem

Tập 25

1052 lượt xem

Tập 26

980 lượt xem

Tập 27

980 lượt xem

Tập 28

1002 lượt xem

Tập 29

930 lượt xem

Tập 30

1105 lượt xem

Tập 31

1069 lượt xem

Tập 32

901 lượt xem

Tập 33

939 lượt xem

Tập 34

980 lượt xem

Tập 35

976 lượt xem

Tập 36

816 lượt xem

Tập 37

794 lượt xem

Tập 38

893 lượt xem

Tập 39

962 lượt xem

Tập 40

1134 lượt xem

Tập 41

889 lượt xem

Tập 42

900 lượt xem

Tập 43

884 lượt xem

Tập 44

901 lượt xem

Tập 45

1107 lượt xem

Tập 46

992 lượt xem

Tập 47

943 lượt xem

Tập 48

1047 lượt xem

Tập 49

1274 lượt xem

Tập 50

3215 lượt xem

Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Love In The Imperial Palace - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngang trái đầy sóng gió giữa tài nữ đệ nhất Đại Thanh, Niên T... Mở rộng