Chọn tập 1/50

Tập 1

132671 lượt xem

Tập 2

15789 lượt xem

Tập 3

10801 lượt xem

Tập 4

9589 lượt xem

Tập 5

7844 lượt xem

Tập 6

7162 lượt xem

Tập 7

5963 lượt xem

Tập 8

5073 lượt xem

Tập 9

4858 lượt xem

Tập 10

5113 lượt xem

Tập 11

4315 lượt xem

Tập 12

4164 lượt xem

Tập 13

4175 lượt xem

Tập 14

4013 lượt xem

Tập 15

4050 lượt xem

Tập 16

3984 lượt xem

Tập 17

4108 lượt xem

Tập 18

4102 lượt xem

Tập 19

3680 lượt xem

Tập 20

3875 lượt xem

Tập 21

3475 lượt xem

Tập 22

3079 lượt xem

Tập 23

3094 lượt xem

Tập 24

3066 lượt xem

Tập 25

3422 lượt xem

Tập 26

3162 lượt xem

Tập 27

2973 lượt xem

Tập 28

3069 lượt xem

Tập 29

2650 lượt xem

Tập 30

3368 lượt xem

Tập 31

3021 lượt xem

Tập 32

3079 lượt xem

Tập 33

3029 lượt xem

Tập 34

2899 lượt xem

Tập 35

2908 lượt xem

Tập 36

2474 lượt xem

Tập 37

2353 lượt xem

Tập 38

2592 lượt xem

Tập 39

2770 lượt xem

Tập 40

3546 lượt xem

Tập 41

2582 lượt xem

Tập 42

2611 lượt xem

Tập 43

2395 lượt xem

Tập 44

2429 lượt xem

Tập 45

2934 lượt xem

Tập 46

2882 lượt xem

Tập 47

2669 lượt xem

Tập 48

3003 lượt xem

Tập 49

3897 lượt xem

Tập 50

10193 lượt xem

Họa Lạc Cung Đình Thác Lưu Niên - Love In The Imperial Palace - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim xoay quanh câu chuyện tình yêu ngang trái đầy sóng gió giữa tài nữ đệ nhất Đại Thanh, Niên T... Mở rộng