Chọn tập 1/42

Tập 1

178626 lượt xem

Tập 2

30560 lượt xem

Tập 3

21641 lượt xem

Tập 4

18212 lượt xem

Tập 5

16025 lượt xem

Tập 6

15182 lượt xem

Tập 7

14718 lượt xem

Tập 8

13926 lượt xem

Tập 9

13476 lượt xem

Tập 10

14596 lượt xem

Tập 11

13459 lượt xem

Tập 12

13265 lượt xem

Tập 13

12245 lượt xem

Tập 14

11851 lượt xem

Tập 15

11492 lượt xem

Tập 16

10739 lượt xem

Tập 17

10094 lượt xem

Tập 18

10728 lượt xem

Tập 19

10363 lượt xem

Tập 20

11081 lượt xem

Tập 21

9735 lượt xem

Tập 22

9179 lượt xem

Tập 23

9036 lượt xem

Tập 24

8917 lượt xem

Tập 25

10191 lượt xem

Tập 26

9510 lượt xem

Tập 27

9328 lượt xem

Tập 28

10854 lượt xem

Tập 29

9615 lượt xem

Tập 30

10506 lượt xem

Tập 31

9401 lượt xem

Tập 32

9503 lượt xem

Tập 33

9486 lượt xem

Tập 34

8381 lượt xem

Tập 35

8911 lượt xem

Tập 36

8141 lượt xem

Tập 37

7710 lượt xem

Tập 38

7714 lượt xem

Tập 39

8458 lượt xem

Tập 40

10832 lượt xem

Tập 41

12445 lượt xem

Tập 42

25190 lượt xem

Khuynh Thế Hoàng Phi - Qing Shi Huang Fei - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Thế kỷ thứ tư trước công nguyên, ở Trung Hoa diễn ra một giai đoạn đẫm máu gọi là thời Chiến quốc. Ở... Mở rộng

Thông tin:

Lượt xem: 178626

Đạo diễn: Huỳnh Kiện Trung

Thể loại: Dã Sử - Cổ Trang, Phim Bộ

Năm: 2008

Quốc gia: Trung Quốc

Diễn viên: Nghiêm Khoan, Lâm Tâm Như, Hoắc Kiến Hoa