Chọn tập 1/48

Tập 1

307069 lượt xem

Tập 2

37227 lượt xem

Tập 3

29730 lượt xem

Tập 4

25121 lượt xem

Tập 5

21512 lượt xem

Tập 6

19083 lượt xem

Tập 7

18403 lượt xem

Tập 8

17371 lượt xem

Tập 9

16005 lượt xem

Tập 10

17362 lượt xem

Tập 11

15737 lượt xem

Tập 12

14619 lượt xem

Tập 13

13008 lượt xem

Tập 14

12876 lượt xem

Tập 15

11923 lượt xem

Tập 16

11122 lượt xem

Tập 17

11761 lượt xem

Tập 18

13045 lượt xem

Tập 19

13066 lượt xem

Tập 20

13888 lượt xem

Tập 21

12052 lượt xem

Tập 22

11740 lượt xem

Tập 23

12110 lượt xem

Tập 24

11841 lượt xem

Tập 25

13425 lượt xem

Tập 26

12335 lượt xem

Tập 27

11423 lượt xem

Tập 28

10744 lượt xem

Tập 29

10553 lượt xem

Tập 30

11277 lượt xem

Tập 31

9862 lượt xem

Tập 32

10526 lượt xem

Tập 33

10468 lượt xem

Tập 34

9979 lượt xem

Tập 35

10300 lượt xem

Tập 36

9834 lượt xem

Tập 37

10240 lượt xem

Tập 38

10180 lượt xem

Tập 39

10218 lượt xem

Tập 40

11296 lượt xem

Tập 41

9752 lượt xem

Tập 42

9643 lượt xem

Tập 43

9063 lượt xem

Tập 44

8097 lượt xem

Tập 45

8839 lượt xem

Tập 46

10089 lượt xem

Tập 47

13555 lượt xem

Tập 48

35158 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng