Chọn tập 1/48

Tập 1

320666 lượt xem

Tập 2

39137 lượt xem

Tập 3

31265 lượt xem

Tập 4

26231 lượt xem

Tập 5

22545 lượt xem

Tập 6

19992 lượt xem

Tập 7

19249 lượt xem

Tập 8

18216 lượt xem

Tập 9

16784 lượt xem

Tập 10

18216 lượt xem

Tập 11

16541 lượt xem

Tập 12

15337 lượt xem

Tập 13

13706 lượt xem

Tập 14

13681 lượt xem

Tập 15

12592 lượt xem

Tập 16

11742 lượt xem

Tập 17

12421 lượt xem

Tập 18

13718 lượt xem

Tập 19

13657 lượt xem

Tập 20

14585 lượt xem

Tập 21

12700 lượt xem

Tập 22

12317 lượt xem

Tập 23

12756 lượt xem

Tập 24

12440 lượt xem

Tập 25

14139 lượt xem

Tập 26

12913 lượt xem

Tập 27

12039 lượt xem

Tập 28

11241 lượt xem

Tập 29

11138 lượt xem

Tập 30

11789 lượt xem

Tập 31

10382 lượt xem

Tập 32

11099 lượt xem

Tập 33

10996 lượt xem

Tập 34

10478 lượt xem

Tập 35

10780 lượt xem

Tập 36

10247 lượt xem

Tập 37

10753 lượt xem

Tập 38

10651 lượt xem

Tập 39

10710 lượt xem

Tập 40

11843 lượt xem

Tập 41

10243 lượt xem

Tập 42

10104 lượt xem

Tập 43

9495 lượt xem

Tập 44

8487 lượt xem

Tập 45

9273 lượt xem

Tập 46

10582 lượt xem

Tập 47

14295 lượt xem

Tập 48

37330 lượt xem

Lệ Cơ Truyện - The King's Woman - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Nội dung phim Lệ Cơ truyện xoay quanh cuộc đời Lệ Cơ - tôn nữ kiêm đệ tử của đại tướng Công Tôn Vũ. ... Mở rộng