Chọn tập 1/62

Tập 1

24590 lượt xem

Tập 2

2199 lượt xem

Tập 3

1800 lượt xem

Tập 4

1496 lượt xem

Tập 5

1444 lượt xem

Tập 6

1264 lượt xem

Tập 7

1271 lượt xem

Tập 8

1311 lượt xem

Tập 9

1243 lượt xem

Tập 10

1296 lượt xem

Tập 11

1230 lượt xem

Tập 12

1226 lượt xem

Tập 13

1069 lượt xem

Tập 14

960 lượt xem

Tập 15

1096 lượt xem

Tập 16

1015 lượt xem

Tập 17

883 lượt xem

Tập 18

936 lượt xem

Tập 19

764 lượt xem

Tập 20

858 lượt xem

Tập 21

794 lượt xem

Tập 22

813 lượt xem

Tập 23

862 lượt xem

Tập 24

760 lượt xem

Tập 25

738 lượt xem

Tập 26

706 lượt xem

Tập 27

748 lượt xem

Tập 28

674 lượt xem

Tập 29

672 lượt xem

Tập 30

720 lượt xem

Tập 31

655 lượt xem

Tập 32

591 lượt xem

Tập 33

692 lượt xem

Tập 34

723 lượt xem

Tập 35

777 lượt xem

Tập 36

726 lượt xem

Tập 37

676 lượt xem

Tập 38

635 lượt xem

Tập 39

679 lượt xem

Tập 40

676 lượt xem

Tập 41

619 lượt xem

Tập 42

515 lượt xem

Tập 43

543 lượt xem

Tập 44

567 lượt xem

Tập 45

696 lượt xem

Tập 46

575 lượt xem

Tập 47

527 lượt xem

Tập 48

553 lượt xem

Tập 49

540 lượt xem

Tập 50

561 lượt xem

Tập 51

544 lượt xem

Tập 52

547 lượt xem

Tập 53

589 lượt xem

Tập 54

490 lượt xem

Tập 55

522 lượt xem

Tập 56

497 lượt xem

Tập 57

510 lượt xem

Tập 58

644 lượt xem

Tập 59

582 lượt xem

Tập 60

655 lượt xem

Tập 61

811 lượt xem

Tập 62

1379 lượt xem

Long Châu Truyền Kỳ - Legend of The Dragon Pearl - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Long Châu Truyền Kỳ chủ yếu xoay quanh chuyện tình giữa vua Khang Hi (Tần Tuấn Kiệt) và Lý Dịch Hoan... Mở rộng