Chọn tập 1/62

Tập 1

31449 lượt xem

Tập 2

2638 lượt xem

Tập 3

2114 lượt xem

Tập 4

1823 lượt xem

Tập 5

1742 lượt xem

Tập 6

1520 lượt xem

Tập 7

1530 lượt xem

Tập 8

1609 lượt xem

Tập 9

1527 lượt xem

Tập 10

1574 lượt xem

Tập 11

1474 lượt xem

Tập 12

1535 lượt xem

Tập 13

1304 lượt xem

Tập 14

1154 lượt xem

Tập 15

1326 lượt xem

Tập 16

1215 lượt xem

Tập 17

1112 lượt xem

Tập 18

1139 lượt xem

Tập 19

934 lượt xem

Tập 20

1043 lượt xem

Tập 21

942 lượt xem

Tập 22

951 lượt xem

Tập 23

1025 lượt xem

Tập 24

890 lượt xem

Tập 25

906 lượt xem

Tập 26

845 lượt xem

Tập 27

887 lượt xem

Tập 28

824 lượt xem

Tập 29

819 lượt xem

Tập 30

877 lượt xem

Tập 31

779 lượt xem

Tập 32

735 lượt xem

Tập 33

870 lượt xem

Tập 34

854 lượt xem

Tập 35

932 lượt xem

Tập 36

864 lượt xem

Tập 37

811 lượt xem

Tập 38

777 lượt xem

Tập 39

840 lượt xem

Tập 40

810 lượt xem

Tập 41

740 lượt xem

Tập 42

633 lượt xem

Tập 43

675 lượt xem

Tập 44

709 lượt xem

Tập 45

831 lượt xem

Tập 46

701 lượt xem

Tập 47

650 lượt xem

Tập 48

670 lượt xem

Tập 49

674 lượt xem

Tập 50

700 lượt xem

Tập 51

674 lượt xem

Tập 52

682 lượt xem

Tập 53

738 lượt xem

Tập 54

601 lượt xem

Tập 55

639 lượt xem

Tập 56

622 lượt xem

Tập 57

654 lượt xem

Tập 58

794 lượt xem

Tập 59

716 lượt xem

Tập 60

807 lượt xem

Tập 61

990 lượt xem

Tập 62

1699 lượt xem

Long Châu Truyền Kỳ - Legend of The Dragon Pearl - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Long Châu Truyền Kỳ chủ yếu xoay quanh chuyện tình giữa vua Khang Hi (Tần Tuấn Kiệt) và Lý Dịch Hoan... Mở rộng