Chọn tập 1/62

Tập 1

231197 lượt xem

Tập 2

31833 lượt xem

Tập 3

26697 lượt xem

Tập 4

23574 lượt xem

Tập 5

22529 lượt xem

Tập 6

19850 lượt xem

Tập 7

19090 lượt xem

Tập 8

20034 lượt xem

Tập 9

19744 lượt xem

Tập 10

19333 lượt xem

Tập 11

18050 lượt xem

Tập 12

17562 lượt xem

Tập 13

16210 lượt xem

Tập 14

14964 lượt xem

Tập 15

15610 lượt xem

Tập 16

15092 lượt xem

Tập 17

14277 lượt xem

Tập 18

14677 lượt xem

Tập 19

12408 lượt xem

Tập 20

13278 lượt xem

Tập 21

12152 lượt xem

Tập 22

11497 lượt xem

Tập 23

11465 lượt xem

Tập 24

11023 lượt xem

Tập 25

12217 lượt xem

Tập 26

11707 lượt xem

Tập 27

11378 lượt xem

Tập 28

11587 lượt xem

Tập 29

10472 lượt xem

Tập 30

11074 lượt xem

Tập 31

10163 lượt xem

Tập 32

11212 lượt xem

Tập 33

11820 lượt xem

Tập 34

11251 lượt xem

Tập 35

12639 lượt xem

Tập 36

11898 lượt xem

Tập 37

10669 lượt xem

Tập 38

10490 lượt xem

Tập 39

10482 lượt xem

Tập 40

11346 lượt xem

Tập 41

10113 lượt xem

Tập 42

9809 lượt xem

Tập 43

9415 lượt xem

Tập 44

9684 lượt xem

Tập 45

10009 lượt xem

Tập 46

10133 lượt xem

Tập 47

9575 lượt xem

Tập 48

9198 lượt xem

Tập 49

9402 lượt xem

Tập 50

9780 lượt xem

Tập 51

8783 lượt xem

Tập 52

9619 lượt xem

Tập 53

10014 lượt xem

Tập 54

8706 lượt xem

Tập 55

8889 lượt xem

Tập 56

8714 lượt xem

Tập 57

8777 lượt xem

Tập 58

10281 lượt xem

Tập 59

9995 lượt xem

Tập 60

11749 lượt xem

Tập 61

15340 lượt xem

Tập 62

29666 lượt xem

Long Châu Truyền Kỳ - Legend of The Dragon Pearl - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Long Châu Truyền Kỳ chủ yếu xoay quanh chuyện tình giữa vua Khang Hi (Tần Tuấn Kiệt) và Lý Dịch Hoan... Mở rộng