Chọn tập 28/40

Tập 1

211778 lượt xem

Tập 2

29932 lượt xem

Tập 3

22466 lượt xem

Tập 4

19522 lượt xem

Tập 5

21460 lượt xem

Tập 6

20661 lượt xem

Tập 7

19486 lượt xem

Tập 8

16800 lượt xem

Tập 9

15386 lượt xem

Tập 10

16250 lượt xem

Tập 11

17126 lượt xem

Tập 12

16163 lượt xem

Tập 13

16679 lượt xem

Tập 14

17249 lượt xem

Tập 15

25015 lượt xem

Tập 16

8569 lượt xem

Tập 17

8377 lượt xem

Tập 18

8297 lượt xem

Tập 19

8145 lượt xem

Tập 20

9115 lượt xem

Tập 21

8443 lượt xem

Tập 22

13494 lượt xem

Tập 23

4878 lượt xem

Tập 24

5239 lượt xem

Tập 25

5080 lượt xem

Tập 26

4583 lượt xem

Tập 27

5084 lượt xem

Tập 28

4906 lượt xem

Tập 29

4615 lượt xem

Tập 30

5689 lượt xem

Tập 31

4483 lượt xem

Tập 32

4461 lượt xem

Tập 33

4255 lượt xem

Tập 34

4791 lượt xem

Tập 35

4581 lượt xem

Tập 36

4178 lượt xem

Tập 37

4147 lượt xem

Tập 38

4227 lượt xem

Tập 39

4613 lượt xem

Tập 40

8883 lượt xem

Người Tình Của Khang Hy - Chronicle Love - Tập 28

Chia sẻ

Tóm tắt:

Khang Hi năm thứ 8, Ngao Bái bị bắt, cuộc càn quét đám bè đảng còn lại cũng theo đó mà bắt đầu. Trun... Mở rộng