Chọn tập 1/28

Tập 1

25703 lượt xem

Tập 2

1653 lượt xem

Tập 3

1123 lượt xem

Tập 4

809 lượt xem

Tập 5

765 lượt xem

Tập 6

611 lượt xem

Tập 7

605 lượt xem

Tập 8

625 lượt xem

Tập 9

691 lượt xem

Tập 10

520 lượt xem

Tập 11

511 lượt xem

Tập 12

560 lượt xem

Tập 13

501 lượt xem

Tập 14

503 lượt xem

Tập 15

443 lượt xem

Tập 16

424 lượt xem

Tập 17

436 lượt xem

Tập 18

463 lượt xem

Tập 19

399 lượt xem

Tập 20

573 lượt xem

Tập 21

447 lượt xem

Tập 22

424 lượt xem

Tập 23

405 lượt xem

Tập 24

350 lượt xem

Tập 25

439 lượt xem

Tập 26

426 lượt xem

Tập 27

414 lượt xem

Tập 28

915 lượt xem

Saimdang, Nhật Ký Ánh Sáng - Saimdang, Memoir Of Colour - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Phim lấy cảm hứng từ nhân vật có thật trong lịch sử Hàn. Lee Young-Ae, một giảng viên về lịch sử và ... Mở rộng

Thông tin: