Chọn tập 1/41

Tập 1

15712 lượt xem

Tập 2

1742 lượt xem

Tập 3

1045 lượt xem

Tập 4

889 lượt xem

Tập 5

760 lượt xem

Tập 6

610 lượt xem

Tập 7

630 lượt xem

Tập 8

553 lượt xem

Tập 9

514 lượt xem

Tập 10

559 lượt xem

Tập 11

556 lượt xem

Tập 12

452 lượt xem

Tập 13

484 lượt xem

Tập 14

483 lượt xem

Tập 15

505 lượt xem

Tập 16

390 lượt xem

Tập 17

390 lượt xem

Tập 18

369 lượt xem

Tập 19

429 lượt xem

Tập 20

460 lượt xem

Tập 21

375 lượt xem

Tập 22

365 lượt xem

Tập 23

411 lượt xem

Tập 24

422 lượt xem

Tập 25

372 lượt xem

Tập 26

344 lượt xem

Tập 27

312 lượt xem

Tập 28

334 lượt xem

Tập 29

379 lượt xem

Tập 30

348 lượt xem

Tập 31

300 lượt xem

Tập 32

291 lượt xem

Tập 33

294 lượt xem

Tập 34

320 lượt xem

Tập 35

337 lượt xem

Tập 36

329 lượt xem

Tập 37

291 lượt xem

Tập 38

342 lượt xem

Tập 39

395 lượt xem

Tập 40

550 lượt xem

Tập 41

1033 lượt xem

Tây Thi Bí Sử - The Legend Of Xishi - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim Tây Thi Bí Sử xoay quanh truyền kỳ về Tây Thi - một người con gái liễu yếu đào tơ - chấp nhậ... Mở rộng