Chọn tập 1/41

Tập 1

141015 lượt xem

Tập 2

16743 lượt xem

Tập 3

10441 lượt xem

Tập 4

8636 lượt xem

Tập 5

7260 lượt xem

Tập 6

6079 lượt xem

Tập 7

6008 lượt xem

Tập 8

5331 lượt xem

Tập 9

4829 lượt xem

Tập 10

5855 lượt xem

Tập 11

5398 lượt xem

Tập 12

4989 lượt xem

Tập 13

4657 lượt xem

Tập 14

4714 lượt xem

Tập 15

4691 lượt xem

Tập 16

4160 lượt xem

Tập 17

4129 lượt xem

Tập 18

4589 lượt xem

Tập 19

4237 lượt xem

Tập 20

4537 lượt xem

Tập 21

3626 lượt xem

Tập 22

3455 lượt xem

Tập 23

3561 lượt xem

Tập 24

3691 lượt xem

Tập 25

4272 lượt xem

Tập 26

3847 lượt xem

Tập 27

3484 lượt xem

Tập 28

3782 lượt xem

Tập 29

3269 lượt xem

Tập 30

3421 lượt xem

Tập 31

3126 lượt xem

Tập 32

3214 lượt xem

Tập 33

3208 lượt xem

Tập 34

3224 lượt xem

Tập 35

3594 lượt xem

Tập 36

3201 lượt xem

Tập 37

3081 lượt xem

Tập 38

3770 lượt xem

Tập 39

4773 lượt xem

Tập 40

7793 lượt xem

Tập 41

16772 lượt xem

Tây Thi Bí Sử - The Legend Of Xishi - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Bộ phim Tây Thi Bí Sử xoay quanh truyền kỳ về Tây Thi - một người con gái liễu yếu đào tơ - chấp nhậ... Mở rộng