Chọn tập 1/30

Tập 1

289188 lượt xem

Tập 2

44727 lượt xem

Tập 3

37358 lượt xem

Tập 4

34424 lượt xem

Tập 5

30413 lượt xem

Tập 6

27388 lượt xem

Tập 7

25522 lượt xem

Tập 8

24158 lượt xem

Tập 9

22002 lượt xem

Tập 10

23332 lượt xem

Tập 11

22232 lượt xem

Tập 12

20699 lượt xem

Tập 13

21005 lượt xem

Tập 14

19983 lượt xem

Tập 15

21832 lượt xem

Tập 16

20785 lượt xem

Tập 17

19880 lượt xem

Tập 18

19580 lượt xem

Tập 19

18179 lượt xem

Tập 20

20126 lượt xem

Tập 21

16106 lượt xem

Tập 22

16781 lượt xem

Tập 23

16105 lượt xem

Tập 24

15484 lượt xem

Tập 25

16971 lượt xem

Tập 26

17223 lượt xem

Tập 27

18707 lượt xem

Tập 28

18716 lượt xem

Tập 29

19248 lượt xem

Tập 30

32253 lượt xem

Thư Sinh Bóng Đêm - The Scholar Who Walks The Night - Tập 1

Chia sẻ

Tóm tắt:

Lấy cốt truyện từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của Hàn Quốc, bộ phim là bối cảnh về triều đại ... Mở rộng